Giá bán căn hộ đã giảm mạnh nhưng người mua vẫn chờ giảm thêm. Hiện nay, những căn hộ từ 700 triệu đồng đến xấp xỉ 1 tỉ đồng là có nhiều giao dịch, phần còn lại - căn hộ giá từ 1,5 tỉ đồng trở lên - giao dịch không đáng kể.
N.Nga