Đồng thời, HĐQT cũng đồng ý để bà Nguyễn Thị Ngọc, Thành viên Ban Kiểm soát sẽ là người đại diện cho CTCP Đầu tư Á Châu tham gia trong HĐQT SCSC cho đến khi ĐHCĐ bầu chính thức.
HĐQT cũng đồng ý để Trần Thị Huyền Trân tạm thời thay bà Ngọc trong Ban kiểm soát cho đến khi được ĐHCĐ bầu chính thức.
Ngoài ra, ông Phan Lê Hoan, Phó chủ tịch HĐQT tạm thời thay ông Toàn điều hành HĐQT đến khi HĐQT bầu chủ tịch mới.
 
Được biết, ông Đỗ Minh Toàn vừa nhận chức Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tháng 8 vừa qua thay cho ông Lý Xuân Hải.
Tại SCSC, CTCP Đầu tư Á Châu có hai đại diện, gồm ông Đỗ Minh Toàn và ông Nguyễn Đức Kiên, cả 2 đều vắng mặt trong cuộc hộp HĐQT vừa qua của SCSC.


Bên cạnh đó, HĐQT SCSC cũng thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) hoàn thành đợt phát hành.
Thời gian cổ đông nộp tiền từ ngày 28-10 đến ngày 17-11 và nhận chứng nhận sở hữu cổ phần từ 22-11 đến 22-12.
HĐQT cũng ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán chi tiết với Hãng vận chuyển hàng không để đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác khai thác dự án Ga hàng hóa nội địa.
Theo T.Thanh (Đầu tư Chứng khoán)