Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước

Ông Trương Văn Phước sinh năm 1959, có học vị Tiến sĩ kinh tế và đã từng giữ chức vụ Phó Giám đốc NH Ngoại thương chi nhánh TPHCM, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NH Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Sở Giao dịch NH Nhà  nước Việt Nam. Năm 2000, ông Phước được bổ nhiệm  làm Tổng Giám đốc Eximbank. Sau đó, ông được tái bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 4-2008. 
Mới đây, ông Phước được Tạp chí The Asian Banker trao giải thưởng Thành tựu lãnh đạo năm 2013. Eximbank cũng được Tạp chí Euromoney trao giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2013.  
Theo Hội đồng Cố vấn giải thưởng Thành tựu lãnh đạo của Tạp chí The Aisan Banker, từ năm 2000-2003, với cương vị Tổng giám đốc Eximbank, ông Phước và đã có những đóng góp quan trọng trong việc tái cơ cấu NH này. 
Dưới sự lãnh đạo của ông Phước, Eximbank đã cũng cố được vị thế về vốn, định hướng chiến lược phát triển bền vững, áp dụng một số sáng kiến táo bạo để vượt qua những trở ngại về mặt tài chính; tập trung vào phát triển hạ tầng công nghệ, nhân lực và mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao các tỉ lệ tài chính, đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngoài ra, ông Phước còn là một lãnh đạo có khả  năng truyền cảm hứng cho các cộng sự và khuyến khích họ phát triển. 
3 năm gần đây, Eximbank đã tăng trưởng vượt bậc. Từ vốn chủ sở hữu của năm 2010 là 13.353 tỉ đồng đến nay đã tăng lên hơn 15.000 tỉ đồng; tổng tài sản năm 2010 là 65.448 tỉ đồng đã vọt lên gần 150.000 tỉ đồng, tăng gấp 2,2 lần. Ngoài ra, Eximbank cũng mở rộng mạng lưới lên tới 207 điểm giao dịch; tổng số lượng khách hàng doanh nghiệp và cá nhân đạt trên 700.000 khách hàng.
Thy Thơ