Sáng 24-12, phát biểu tại hội thảo quốc tế về kinh nghiệm kêu gọi đầu tư, quản lý "Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao" do UBND TP HCM tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết TP đã ấp ủ từ lâu việc hình thành "Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao" với cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp, quy tụ tất cả các doanh nghiệp công nghệ cao, tạo ra một cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, làm cơ sở thúc đẩy phát triển ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, xứng tầm với vai trò trung tâm kinh tế của TP.

"Việc hình thành và đi vào hoạt động "Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao" là yêu cầu bức thiết, nhất là trong giai đoạn hậu công nghiệp hiện nay, việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các khu công nghiệp hiện hữu là nhu cầu tất yếu khách quan, tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế TP" – ông Võ Văn Hoan khẳng định.

TP HCM chuẩn bị hơn 300 ha đất để làm khu công nghiệp hỗ trợ - Ảnh 1.

Diễn giả trao đổi ý kiến về việc hình thành Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao tại TP HCM

Từ sự trăn trở đó, TP đã chuẩn bị hơn 300 ha đất để hình thành khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao. Từ đó, hình thành những doanh nghiệp thiết kế, sản xuất, cùng liên kết để cung cấp sản phẩm ứng dụng công nghệ cao cho công nghiệp hỗ trợ.

"Mô hình "Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao" tuy là mô hình phổ biến và đã phát huy hiệu quả tại các nước trên thế giới (như Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan…) nhưng vẫn còn là vấn đề mới, các vấn đề về cơ chế hoạt động, thu hút đầu tư, mô hình vận hành, quản lý chưa được quy định cụ thể" - Phó Chủ tịch UBND TP nói thêm.

TP HCM chuẩn bị hơn 300 ha đất để làm khu công nghiệp hỗ trợ - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ TP HCM rất quan tâm đến việc hình thành khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao

Thanh Nhân Ảnh: Tấn Thạnh