TP HCM có gần 900 ha rau củ quả VietGAP - Ảnh 1.

Một nông hộ trồng rau VietGAP tại huyện Củ Chi

So với cuối năm 2017, diện tích canh tác VietGAP tại TP HCM tăng 89 ha. Phần lớn diện tích này là trồng rau màu, nên diện tích gieo trồng sản phẩm VietGAP tương đương 5.000 ha (5-6 vụ/năm), sản lượng dự kiến gần 117.000 tấn/năm.

Sự gia tăng diện tích canh tác đạt chứng nhận VietGap là do các chính sách hỗ trợ trong chương trình phát triển rau an toàn của TP HCM, đặc biệt là đầu ra thuận lợi hơn, giá bán sản phẩm VietGAP cao hơn hàng thường 1.000-2.000 đồng/kg. 

Tin-ảnh: Ng.Ánh