Các đoàn thanh tra, kiểm tra đã xử lý 2.881 vụ với tổng số tiền phạt gần 17 tỉ đồng. Trong đó, Ban Quản lý ATTP TP HCM phạt gần 7,4 tỉ đồng, đoàn quận - huyện phạt gần 9,6 tỉ đồng. Đáng chú ý, có đến 8.970 cơ sở thuộc tuyến quận - huyện quản lý có vi phạm nhưng chỉ bị nhắc nhở, không xử phạt.

TP HCM: Năm 2018, phạt vi phạm an toàn thực phẩm gần 17 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vi phạm về thức ăn đường phố chưa được xử lý triệt để do bất cập trong quản lý Ảnh: TẤN THẠNH

Theo phân cấp quản lý, thức ăn đường phố thuộc tuyến phường - xã nhưng cán bộ quản lý ATTP còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm, việc xử lý cơ sở vi phạm chưa triệt để, chủ yếu là nhắc nhở. Ngay tại Ban Quản lý ATTP có khoảng 200 thanh tra nhưng vẫn thiếu do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ và hạn chế về thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Theo đại diện huyện Hóc Môn, trên địa bàn có 2.912 cơ sở thực phẩm nhưng nhân sự quản lý ATTP hầu hết là kiêm nhiệm. Ngoài ra, quy định pháp luật về ATTP thường thay đổi, đôi khi chồng chéo, khó áp dụng. Chẳng hạn, liên quan đến việc cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP, khám sức khỏe người lao động, thông tư cũ đã hết hiệu lực theo nghị định nhưng chưa có văn bản thay thế. Một vấn đề được các quận - huyện quan tâm là sự trùng lặp trong kiểm tra cơ sở thực phẩm dù đã được phân cấp. Riêng quận 1 có đến 137 cơ sở trùng trong kế hoạch kiểm tra năm 2019 của Ban Quản lý ATTP TP và quận, có thể dẫn đến tình trạng cơ sở bị kiểm tra quá 1 lần/năm.

Năm 2019, Ban Quản lý ATTP TP lập 12 đoàn thanh tra, kiểm tra với mục tiêu kiểm tra 8.187 cơ sở (năm 2018 kiểm tra 3.807 cơ sở, tăng hơn 2,1 lần), tập trung vào 6 nhóm đối tượng thuộc sự phân cấp quản lý của ngành y tế, công thương, nông nghiệp, bao gồm cả các bếp ăn tập thể, chợ đầu mối nông sản và chợ, siêu thị. 

Ng.Ánh