TP HCM quyết liệt thu hồi các khoản nợ thuế từ đất - Ảnh 1.

Người dân thực hiện các thủ tục về thuế tại Cục Thuế TP HCM.

Theo Cục Thuế TP HCM, các khoản nợ thuế có khả năng thu bao gồm: Nợ thuế và phí hơn 6.000 tỉ đồng, nợ liên quan đến đất 3.644 tỉ đồng; tiền phạt, tiền chậm nộp 3.923 tỉ đồng. Riêng các khoản nợ của năm 2018 chuyển sang, cơ quan thuế đã thu được hơn 5.200 tỉ đồng, đạt 59,1%, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ trên 3.000 tỉ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 2.211 tỉ đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Duy Minh, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế TP HCM, cho biết để kéo giảm tình trạng nợ thuế, cục đã cho rà soát lại các chỉ tiêu thu nợ hằng tháng cho từng đơn vị, từng công chức nhằm thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế có hiệu quả, phấn đấu đưa tổng nợ thuế giảm xuống dưới 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước vào cuối tháng 9 này.

Ngoài ra, Cục Thuế TP cũng quyết tâm thu tối thiểu được 97% các khoản tiền thuế nợ của năm trước; tập trung giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng và không để phát sinh nợ mới; đồng thời đôn đốc thu số nợ thuế trong 4 tháng cuối năm 2019 tối thiểu phải đạt 6.000 tỉ đồng...

"Đối với các khoản thu liên quan đến đất, Cục Thuế TP sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tất cả dự án, thu nộp tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, mặt nước trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo Phòng Quản lý các khoản thu từ đất phối hợp với Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế cùng các sở ban ngành trên địa bàn có các biện pháp giải quyết các khoản nợ thuế từ đất để đôn đốc thu" – ông Lê Duy Minh nói.

Tin - ảnh: Thy Thơ