Liên quan đến việc thanh tra tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa vừa chỉ đạo tạm ngưng giải quyết các dự án phát triển đô thị mới cho Công ty 584 cho đến khi giải quyết xong tồn tại của các dự án cũ.

Về việc xử lý vi phạm xây dựng tại các dự án của Công ty 584, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra TP và UBND các quận – huyện có liên quan mời đơn vị tư vấn có chức năng tiến hành kiểm định công trình vi phạm; từ đó đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp kết quả kiểm định không đạt yêu cầu thì kiên quyết đề xuất tháo dỡ để đảm bảo an toàn. Kinh phí kiểm định do chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tính pháp lý của các dự án của Công ty 584 trên địa bàn TP, xác định các dự án này đã đầy đủ pháp lý chưa; nghiên cứu, rà soát kỹ hồ sơ chuyển nhượng dự án của Công ty 584 để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Các cơ quan chức năng cùng UBND các quận - huyện có liên quan và nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và thực tiễn vụ việc để đề xuất biện pháp giải quyết quyền lợi của người dân đã ký hợp đồng mua căn hộ với Công ty 584, đảm bảo tính khả thi và phù hợp quy định pháp luật. Tróng đó, xác định trường hợp nào có thể đề xuất cơ quan chức năng giải quyết cấp Giấy chứng nhận, trường hợp nào chủ đầu tư phải thực hiện một số nghĩa vụ mới xem xét cấp Giấy chứng nhận, trường hợp nào chủ đầu tư phải thương lượng hoàn trả tiền lại cho người dân.

Từ sự việc trên, UBND TP yêu cầu UBND các quận – huyện tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn, không chủ quan, buông lỏng dẫn đến chủ đầu tư có hành vi vi phạm pháp luật xây dựng, gây khó khăn trong quá trình xử lý.

Nguyễn Phan