Cụ thể, số lượng ô tô nhập khẩu diện quà biếu, tặng đạt khoảng 1.072 xe với tổng giá trị nộp thuế theo doanh nghiệp tự khai báo là gần 1.577 tỉ đồng.

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra lại cách khai báo trị giá hải quan và giá bán trên thị trường, Bộ Tài chính đã xác định lại cách tính thuế của 780 xe thuộc diện nghi vấn và phát hiện có tình trạng khai báo trị giá hải quan xe nhập khẩu thấp hơn giá thị trường.

Do đó, tổng số thuế truy thu tăng so với khai báo của doanh nghiệp lên tới gần 888 tỉ đồng, bao gồm 277,5 tỉ đồng thuế nhập khẩu, 481 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt và 128 tỉ đồng thuế GTGT. Đặc biệt, trong số hơn 870 ô tô phải xác định lại trị giá khai báo và trị giá tính thuế, 87 xe có mức giá khai báo thấp hơn mức giá tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, cơ quan hải quan đề nghị thu thuế bổ sung khoảng 16 tỉ đồng.

T.Hà