Cũng trong thời gian này, các nhà máy thủy điện đã được khai thác hợp lý để đảm bảo kế hoạch điều tiết trong mùa khô. Theo EVN, tháng 5 năm nay không có lũ tiểu mãn nhưng vẫn duy trì được mức nước hồ Hòa Bình cao, đảm bảo được năng lượng cho tháng 6 trước khi có lũ về. Tổng sản lượng điện thủy điện trong 5 tháng chiếm 24,4% trong các nguồn điện và tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2005. Các nguồn nhiệt điện chạy dầu, và tuabin khí đã được khai thác tiết kiệm nên giảm từ 38,5-82,1%. Riêng lượng điện mua của Trung Quốc tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ.
Với kế hoạch khai thác hợp lý các nguồn điện, EVN đã đảm bảo cung cấp điện ổn định trong các tháng mùa khô với công suất cực đại là 9.470MW, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng trưởng điện trong 5 tháng đầu năm tăng 12,07% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 5, sản lượng điện toàn quốc chỉ đạt 7,36% so với cùng kỳ do tháng 5 năm trước phụ tải đã tăng trưởng đột biến.

Theo TTXVN