Ông Trần Văn Dũng là thạc sỹ Nghiên cứu phát triển – Đại học Saitama (Nhật Bản). Trong thời gian từ đầu tháng 3-2016 đến tháng 10-2016, ông Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Từ tháng 11-2016, ông Dũng kiêm thêm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE.

Ủy ban Chứng khoán chính thức có chủ tịch mới - Ảnh 1.

Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính (phải) trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng làm Chủ tịch UBCK Nhà nước

Trước khi vào TP HCM nhận công tác, ông Trần Văn Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

Ông Dũng cũng từng có thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước khi làm việc ở lĩnh vực chuyên về chứng khoán. 

Người tiền nhiệm của ông Dũng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là ông Vũ Bằng vừa nghỉ hưu vào cuối tháng 5 vừa qua. 

Sơn Nhung