Là nhà máy điện đầu tiên được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân, nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 được xây dựng theo hình thức BOT, với tổng vốn đầu tư 480 triệu USD. Tổ hợp nhà đầu tư nước ngoài gồm Tổng Công ty Điện lực Pháp (EDF 56,25% vốn), 2 công ty Nhật là Sumitomo (28,125%) và TEPCO (15,625%) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng nhà máy này với thời gian khai thác trong vòng 20 năm.
P.D