Hiện, do các nước đẩy mạnh chính sách ưu đãi, tập trung đầu tư vào dệt may nên đơn hàng đã “chạy” sang các nước Ấn Độ, Campuchia, Myanmar.

TPP được kỳ vọng là thay đổi lớn cho Việt Nam, nhất là lĩnh vực dệt may- được đánh giá là ngành hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, ngành dệt may đang gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có vấn đề đơn hàng dần chạy sang các nước Campuchia, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ. Điều này kh