Trong giao dịch nổi bật này, VietinBank sẽ bán 20% cổ phần chiến lược cho Ngân hàng BTMU, ngân hàng bán lẻ và thương mại chính của Tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG). Giao dịch này đã nhanh chóng được thực hiện, thể hiện cam kết và thiện ý của các bên trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược, đồng thời để nắm bắt các tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam.


VietinBank đã tiến hành xin giấy phép cho giao dịch bán 20% cổ phần cho BTMU thông qua phát hành cổ phiếu mới, tăng vốn điều lệ lên 32.661 tỉ VND, tăng vốn tự có lên khoảng 45.000 tỉ VND.
Sau giao dịch, VietinBank sẽ trở thành ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh nhất ở Việt Nam, trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn là cổ đông chiếm cổ phần chi phối, tiếp theo là hai cổ đông tổ chức nước ngoài – BTMU và IFC và các bên có liên quan.
Giao dịch này do JPM Securities Asia Pacific Limited tư vấn và dự kiến sẽ hoàn tất trong năm tài chính 2013, tùy thuộc vào các thủ tục cấp phép của nhà nước.
N.Hoa