Những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ cùng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp đang được đẩy mạnh phục vụ hoạt động kinh doanh cuối năm đã tác động mạnh mẽ đến kết quả kinh doanh của VietinBank. Tính đến hết quý III/2015, các mảng hoạt động kinh doanh chính của VietinBank đều tăng trưởng mạnh so với cuối năm 2014 và cùng kỳ năm trước. VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột của hệ thống ngân hàng Việt Nam, dẫn đầu ngành ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động cũng như tốc độ tăng trưởng

Tăng trưởng

Nền kinh tế vĩ mô dần đi vào ổn định và tăng trưởng trong thời gian qua cùng với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng vọt phục vụ việc mua nguyên liệu, dự trữ hàng cuối năm đã tác động tích cực đến hoạt động cho vay của các ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng. Tính đến ngày 30-9, dư nợ cho vay của VietinBank đạt 500.000 tỉ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2014 và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của VietinBank tăng trưởng vững mạnh trong 9 tháng của năm 2015

Bên cạnh đó, VietinBank đã thiết lập và duy trì một lượng vốn lớn từ khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty lớn. Mặt khác, VietinBank cũng không ngừng gia tăng quan hệ tiền gửi với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng như khách hàng cá nhân. Nguồn vốn huy động có độ ổn định cao, chi phí hợp lý đã tạo lợi thế cho VietinBank bảo đảm một nguồn vốn ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng cũng như hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế chung của cả nước.

Tính đến hết quý III/2015, tiền gửi khách hàng của VietinBank đạt 469.000 tỉ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2014 và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng ở mức cao

Bên cạnh việc tiếp tục tăng trưởng huy động và tín dụng ở mức cao, VietinBank còn là ngân hàng thành công trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng, giữ nợ xấu luôn ở mức thấp trong ngành ngân hàng và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của toàn ngành. VietinBank luôn thực hiện quy trình cấp tín dụng một cách chặt chẽ, kiểm soát chất lượng nợ và chủ động phân loại nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt sau khi Thông tư 02 chính thức có hiệu lực (1-4-2015). Tính đến hết quý III/2015, tỉ lệ nợ xấu của VietinBank chiếm 0,95% dư nợ cho vay khách hàng, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ nợ xấu của toàn ngành.

Tính lũy kế từ đầu năm 2015 đến hết tháng 9, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17.000 tỉ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 14.500 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 1.100 tỉ đồng, tăng mạnh 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập tăng mạnh khiến cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2015 của VietinBank cũng tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.725 tỉ đồng, bằng 78,4% kế hoạch đại hội cổ đông năm 2015. VietinBank cũng tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng còn nhiều khó khăn, thách thức.

Danh mục đầu tư chứng khoán của VietinBank đa dạng về các loại sản phẩm đầu tư. Trong đó, tập trung vào các trái phiếu có tính thanh khoản cao, độ an toàn thanh toán được bảo đảm để một mặt bảo đảm dự trữ thanh khoản thứ cấp cho VietinBank, mặt khác bảo đảm mục tiêu sinh lời. Tính đến cuối tháng 9, danh mục đầu tư của VietinBank đạt 169.000 tỉ đồng.

Bài và ảnh: Bùi Hà