Có nhiều lý do, trong đó có lý do thiếu máy bay.

Năm 2006 VNA cần năm máy bay mới để có thể thực hiện các đường bay dài nhưng nhiều khả năng chỉ nhận được một chiếc.

Hãng sản xuất máy bay Airbus và Boeing thông báo tập trung máy bay lớn cho hai thị trường Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngoài ra còn vướng về thủ tục và chưa thống nhất được điểm dừng giữa đường bay.

Tuổi Trẻ