Các cổ đông biểu quyết về các lãnh đạo mới của Vietnam Airlines

Các cổ đông biểu quyết về các lãnh đạo mới của Vietnam Airlines

Chiều 23-5, chiếc ghế Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã có chủ nhân mới, sau khi doanh nghiệp này kết thúc Đại hội cổ đông (ĐHCĐ).

Theo đó, Chủ tịch HĐQT mới Vietnam Airlines là ông Phạm Ngọc Minh - người trước đây giữ chức Tổng giám đốc Vietnam Airlines liên tục từ năm 2007 đến nay.

Ông Phạm Ngọc Minh sinh năm 1960, là kỹ sư kinh tế vận tải hàng không tại Đại học Hàng không dân dụng Kiev, tiến sĩ kinh tế.


Chủ tịch HĐQT mới Vietnam Airlines là ông Phạm Ngọc Minh

Chủ tịch HĐQT mới Vietnam Airlines là ông Phạm Ngọc Minh

Tổng giám đốc mới của Vietnam Airlines là ông Dương Trí Thành.

Ộng Dương Trí Thành sinh năm 1961, về công tác tại Vietnam Airlines sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương và từng giữ các chức vụ Phó ban Kế hoạch Thị trường, Trưởng ban tiếp thị Hành khách, Giám đốc Văn phòng Miền Nam, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines.

Năm 2012, ông Dương Trí Thành được điều động kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific khi Chính phủ quyết định điều chuyển nguyên trạng quyền đại diện vốn nhà nước tại Jetstar Pacific từ Tổng công ty Quản lý và kinh doanh vốn Việt Nam (SCIC) về lại chủ cũ Vietnam Airlines.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được ĐHCĐ thông qua, Vietnam Airlines phấn đấu đạt tổng sản lượng vận chuyển khách là gần 20,1 triệu lượt khách; doanh thu hợp nhất là 77.800 tỉ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 62.900 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 2.300 tỉ đồng, trong đó công ty mẹ đạt gần 1.600 tỉ đồng; tổng số vốn đầu tư là 9.900 tỉ đồng, tập trung ưu tiên cho những dự án cấp thiết, phù hợp với mục tiêu dài hạn, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

T.Hà