Vinaphone cho biết hằng tháng đều đã gửi tin nhắn tới các thuê bao có khả năng thông tin không chính xác để đề nghị và hướng dẫn những thuê bao này đăng ký lại qua cổng tin nhắn 1414 hoặc qua website của Vinaphone. Vinaphone cũng kiểm tra và kiểm soát đầu vào qua hệ thống cửa hàng với những khách hàng mới đăng ký...

 Mobifone cũng đã ban hành quy định về quy trình quản lý thuê bao di động trả trước, yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát và ký hợp đồng ủy quyền với các điểm đăng ký thông tin đạt tiêu chuẩn về diện tích giao dịch, trang thiết bị tối thiểu. Phối hợp với VietnamPost triển khai các điểm đăng ký thông tin công cộng. Hoàn thiện hệ thống đăng ký thông tin theo quy định mới và truyền thông cho kênh phân phối các quy định mới về quản lý thuê bao trả trước (niêm yết quy trình tại điểm đăng ký thông tin)…

C.Trung