Cao ủy thương mại EU cho rằng đàm phán FTA song phương với VN sẽ góp phần quan trọng giúp VN đạt được những tiêu chí để được công nhận Quy chế nền kinh tế thị trường (MES) của EU. Ông Karel De Gucht cho biết theo báo cáo công bố vào tháng 2-2010, EU cho rằng VN đã đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

B.Diệp