Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), 4 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 545,9 triệu USD, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, có 18 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 142,8 triệu USD, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ và 9 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn tăng thêm là 403,2 triệu USD, tăng 25,5 lần so với cùng kỳ.

Thống kê của Bộ KH-ĐT cho thấy, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 10 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học-công nghệ dẫn đầu với 8 dự án mới và 2 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 270,8 triệu USD, chiếm 19,6% tổng vốn đầu tư.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 147,8 triệu USD, chiếm 27,1%. Tiếp theo là các lĩnh vực nông-lâm nghiệp, thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ...

Trong 4 tháng đầu năm 2021, có 15 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, dẫn đầu là Mỹ với 2 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 302,3 triệu USD, chiếm 55,4% tổng vốn đầu tư.

Đứng ở vị trí thứ hai là Campuchia với tổng vốn đầu tư 89,1 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Pháp, Canada, Đức, Hà Lan.

Lũy kế đến ngày 20-4, Việt Nam đã có 1.417 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là 21,8 tỉ USD. Trong đó, tập trung nhiều nhất vào các lĩnh vực khai khoáng (36%), nông-lâm nghiệp, thủy sản (15,4%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là: Lào (23,1%); Campuchia (13%); Nga (12,7%).

Riêng năm 2020, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 590 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó, có 119 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 318 triệu USD, và 33 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm 272 triệu USD.

Minh Chiến