Theo đó, xăng RON 92 giảm 150 đồng/lít, dầu diesel giảm 380 đồng/lít, dầu hỏa giảm 320 đồng/lít, dầu mazut giảm 240 đồng/lít.

Ảnh TL
Ảnh TL

Sau khi giảm, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu lần lượt như sau: xăng RON 92 giá 23.560 đồng/lít, dầu diesel giá 21.120 đồng/lít, dầu hỏa có giá 21.350 đồng/lít, dầu mazut giá 17.860 đồng/lít.

Cùng với việc giảm giá một số mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính các doanh nghiệp đầu mối tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Đây là lần điều chỉnh xăng dầu thứ 3 trong tháng 9. Trong đó, xăng có hai lần giảm giá và một lần giữ nguyên.

P.Nhung