Các loại xe có giá trên dưới 4 tỉ đồng vẫn tiếp tục được nhập mỗi tuần vài chiếc qua cảng Sài Gòn, như Porsche Cayenne S 2011, Land Rover, BMW X6, Mercedes S550...

H.Nhân