Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, quý III/2016 Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết TP HCM đạt doanh thu thuần gần 1.361 tỉ đồng, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 260 tỉ đồng. Ngoài ra, công ty còn thu hơn 11 tỉ đồng doanh thu tài chính.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty chỉ có 495 triệu đồng và 24,6 tỉ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, thì Xổ số kiến thiết TP HCM đạt 247 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Còn lợi nhuận sau thuế là 198 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ 2015.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, công ty đạt doanh thu thuần gần 4.140 tỉ đồng, tăng hơn 400 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt tới 622 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2015.

Thuyết minh báo cáo tài chính của công ty cho thấy, khoản mục "chi phí trả thưởng" của doanh nghiệp trong 3 tháng 7, 8, 9 là hơn 810 tỉ đồng và luỹ kế 9 tháng đầu năm là 2.452 tỉ đồng. Ngoài ra, các khoản thuế và khoản phải nộp nhà nước lần lượt là 149 tỉ đồng và 350 tỉ đồng.

Còn theo công bố về chi trả thưởng tháng 10 tại website công ty thì phần "chi phí trả thưởng" tính đến hết tháng 10 của Xổ số kiến thiết TP HCM là hơn 2.700 tỉ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xổ số kiến TP HCM chưa bị ảnh hưởng nhiều từ khi vé số điện toán Vietlott xuất hiện vào tháng 7-2016 và phát triển khá nhanh như hiện nay.

V.Vinh