Thời gian qua, phía Mỹ siết chặt kiểm soát cá cảnh nhập vào nước này, trong đó có quy định nghiêm ngặt về kiểm tra virus gây bệnh xuất huyết (virus mùa xuân) nên các đơn vị xuất khẩu cá cảnh của Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Được biết, cơ sở Châu Tống đã phải trải qua hơn 2 năm để thực hiện các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về thú y cũng như nuôi trồng do cơ quan chức năng giám sát. Kế hoạch xuất khẩu 50.000 cá chép cảnh sang thị trường Mỹ trong năm nay của cơ sở Châu Tống sẽ có khả năng thành công.
N.Hải