Nếu ước tính trong hơn 900 triệu USD xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may - da giày của năm 2013 có khoảng gần 600 triệu USD nguyên phụ liệu của ngành dệt may thì tổng xuất khẩu của ngành dệt may năm 2013 sẽ khoảng 20,4 tỉ USD, tăng trên 18% so với 17,2 tỉ USD của  năm 2012. Riêng Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), kim ngạch xuất khẩu ước đạt  2,9 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu toàn tập đoàn đạt 45.593 tỉ đồng, tăng 12% so với 2012. Doanh thu nội địa đạt 22.500 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2012.

Năm 2013, tập đoàn đã triển khai được 42 dự án với tổng mức đầu tư 6.360 tỉ đồng, trong đó: 12 dự án sợi, 9 dự  án dệt, 17 dự án may và 4 dự án khác. Đặc biệt, trong tháng 8-2013, tập đoàn đã khởi công dự án Nhà máy sợi Phú Hưng tại Huế với quy mô 210.000 cọc sợi, đây là dự án trọng điểm nằm trong kế hoạch đầu tư các nhà máy sợi, mục tiêu đến năm 2017 đạt khoảng 250.000 cọc sợi.

N.Minh