Mặt hàng tăng mạnh nhất là bạch tuộc 88,2%, cá ngừ 76,7%. Xuất khẩu cá tra, tôm cũng tăng khá, lần lượt 75% và 45,7%. Giá trị xuất khẩu cá tra đạt 148,4 triệu USD, tôm 138,6 triệu USD, cá ngừ 74 triệu USD, bạch tuộc 67 triệu USD. Những thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đều tăng giá trị xuất khẩu từ 10%- 66%, riêng thị trường châu Âu giảm 7%. 

Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản trong tháng 3 và tháng 4 năm nay sẽ tiếp tục tăng trưởng.

N.Hải