Theo đó, thống đốc yêu cầu các NH thực hiện biện pháp nâng cao năng suất lao động nhằm tiết giảm từ 5% đến 10% chi phí, hạ lãi suất cho vay… Các NH phải đăng ký biện pháp, mức tiết giảm cụ thể với NH Nhà nước và Bộ Tài chính trước ngày 10-4.

T.Phương - S.Nhung