Chỉ được ký liên tiếp tối đa 2 HĐLĐ xác định thời hạn

Tin mới

17/01/2011 11:00

(NLĐO)- Có phải chỉ được ký tối đa 2 hợp đồng lao động xác định thời hạn không và theo căn cứ nào? Công ty có bao nhiêu lao động thì phải thành lập công đoàn? Không muốn gia nhập Công đoàn có được không?(caothuy@vuquang.com.vn)

Có năm lao động trở lên tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn thì phải thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Bình Dương
 
Luật gia Lê Trúc Phương, Hội Luật gia TPHCM trả lời:
 
Khoản 2 điều 27 Bộ Luật Lao động quy định: "Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn".
 
Do đó, chỉ được ký liên tiếp tối đa 2 hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với một người lao động đang làm việc liên tục.
 
Về vấn đề thành lập tổ chức Công đoàn, Điểm a khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định "Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp, các hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; các cơ quan nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, có 5 đoàn viên trở lên và được công đoàn cấp trên quyết định thành lập".
 
Như vậy, chỉ cần có 5 người lao động trở lên tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn thì phải thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.
  
Về việc tham gia Công đoàn, điều 1 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ghi rõ "CNVCLĐ Việt Nam làm công, hưởng lương; người lao động tự do hợp pháp, không phân biệt nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập Công đoàn".
 
Như vậy, việc tham gia tổ chức Công đoàn mang tính chất tự nguyện, không ép buộc.
  
Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nên hiện tượng người lao động không gia nhập Công đoàn (nếu có) chỉ là nhất thời. Khi tổ chức Công đoàn được thành lập và hoạt động có hiệu quả, người lao động sẽ tự nguyện tham gia. 

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám Q.1 TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn, congdoan@nld.com.vn.

 

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI