Nghỉ thai sản vẫn được xét thi đua

Tin mới

31/03/2011 21:54

“Từ trước đến nay, tại đơn vị của chúng tôi, mỗi năm xét và trao tặng danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” thành 2 đợt; lao động nữ nghỉ thai sản không được xét các danh hiệu thi đua… Vừa rồi, chúng tôi nghe nói có quy định mới về vấn đề này. Xin cho biết đó là quy định tại văn bản nào? Có hiệu lực vào thời điểm nào?”. Nguyễn Thị Hoàng Anh (Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty Phương Đông)

- Luật gia Hoàng Hà, Hội Luật gia TPHCM, trả lời: Ngày 24-1-2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng (đã sửa đổi, bổ sung). Tại điểm a, khoản 2, mục I thông tư này quy định: Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét công nhận đối với các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh tế… Mỗi năm xét một lần vào dịp tổng kết năm công tác của cơ quan, đơn vị.

 
Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản; những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các trường hợp mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
 
Thông tư 02 có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31-7-2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30-9-2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng (đã sửa đổi, bổ sung).
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI