Vừa qua, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy với Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Cán sự Đảng VKSND thành phố, Ban Cán sự Đảng TAND thành phố, Thanh tra thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP HCM - cho biết những năm qua, công tác phối hợp đã đạt những kết quả cơ bản, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng với Đảng bộ trực thuộc thực chất, có chiều sâu.

Tập trung giám sát lĩnh vực nhạy cảm - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian tới, Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với UBKT Thành ủy thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của UBKT các cấp tham mưu cho cấp ủy trong kiểm tra, giám sát đảng viên; phối hợp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; thường xuyên phối hợp nắm tình hình trao đổi thông tin liên quan tổ chức Đảng, đảng viên trực thuộc. Tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình; chủ động phát hiện xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ đầu, ngay từ cơ sở; làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế sai phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng…

Theo đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố - thời gian tới, Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện ngăn ngừa dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong Lực lượng Vũ trang thành phố. 

Đồng thời, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là các nguồn thông tin phản ánh có liên quan đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Lực lượng Vũ trang thành phố.

Để thực hiện quy chế phối hợp có hiệu quả, đại tá Nguyễn Tuấn Bảo kiến nghị thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan công tác kiểm tra, giám sát; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Quân sự thành phố.

Kiểm soát tài sản, thu nhập

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP HCM Dương Ngọc Hải thông tin từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng bộ thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành trọng tâm, trọng điểm, tập trung xem xét, xử lý nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.

Công tác phối hợp giữa UBKT Thành ủy với 6 đơn vị trong việc phát hiện, cung cấp thông tin để UBKT Thành ủy xem xét và xử lý kỷ luật đảng viên ngày càng đi vào nền nếp. Ngược lại, trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật, UBKT Thành ủy kịp thời cung cấp thông tin và hồ sơ kèm theo cho các đơn vị liên quan.

Trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực, UBKT Thành ủy phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ đảng viên, nhất là các cán bộ chủ chốt. Giải quyết khiếu nại tố cáo, tin tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian tới, ngành kiểm tra của Đảng bộ thành phố sẽ chủ động phối hợp với 6 cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định các nội dung nêu trong quy chế phối hợp.

"Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của trung ương, việc quán triệt triển khai cụ thể hóa quy chế phối hợp đối với cấp thành phố và chỉ đạo xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện đối với các cấp ủy trực thuộc Thành ủy sẽ tạo sự chỉ đạo thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ thành phố; từ đó góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm cũng như tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp phát hiện sai phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của Đảng và pháp luật nhà nước" - ông Dương Ngọc Hải nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu đề nghị cấp ủy, quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế, bảo đảm thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở. UBKT Thành ủy và UBKT các cấp được giao là cơ quan chủ trì định kỳ 6 tháng, 1 năm đánh giá kết quả thực hiện quy chế để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, tăng cường hiệu quả trong thực hiện quy chế phối hợp.

"Chọn lựa nội dung có trọng tâm, trọng điểm trong quy chế để triển khai thực hiện; hằng năm có báo cáo kết quả xem xét thi hành kỷ luật, qua đó UBKT Thành ủy và các đơn vị nghiên cứu đánh giá đúc kết thực tiễn thành bài học kinh nghiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, thực hiện để kịp thời phát hiện và xử lý dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn ngừa những sai phạm lớn sẽ xảy ra" - ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh. 

Trong quá trình điều tra, quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát, nếu phát hiện vi phạm liên quan đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì Đảng ủy Công an TP HCM, Ban Cán sự Đảng VKSND thành phố, Ban Cán sự Đảng TAND thành phố và Thanh tra thành phố chỉ đạo chuyển ngay thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến UBKT Thành ủy để kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng.
Bài và ảnh: TRƯỜNG HOÀNG