Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Kiên Giang (Agribank Chi nhánh tỉnh Kiên Giang) tổ chức lễ bàn giao 4 căn nhà "Đại đoàn kết" trong 20 căn nhà cho các hộ dân tại huyện Giang Thành và Kiên Lương.

Theo đó, tại huyện Giang Thành đã bàn giao 2 căn nhà cho gia đình bà Thị Xà Rum và ông Tiên Long, cùng ngụ ấp Giồng Kè, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành. Tại huyện Kiên Lương, gia đình ông Châu Đang, ngụ ấp Ba Trại, xã Bình An và ông Đỗ Văn Hóa, ngụ ấp Kênh Chín, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương.

Agribank Kiên Giang tặng 20 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo - Ảnh 1.
Agribank Kiên Giang tặng 20 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo - Ảnh 2.
Agribank Kiên Giang tặng 20 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo - Ảnh 3.
Agribank Kiên Giang tặng 20 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo - Ảnh 4.
Agribank Kiên Giang tặng 20 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo - Ảnh 5.

Giám đốc Agribank Chi nhánh Kiên Giang trao tặng nhà cho gia đình bà Thị Xà Rum (ngụ ấp Giồng Kè, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành) và gia đình ông Châu Đang (ngụ ấp Ba Trại, xã Bình An)

Mỗi căn nhà được Agribank Kiên Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp thêm để xây dựng. Các hộ dân được hỗ trợ nhà là hộ nghèo, khó khăn về nhà, không có hoặc có ít ruộng đất sản xuất, phần lớn thu nhập từ việc đi làm thuê, đan lát.

Ông Lương Xuân Bá - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Kiên Giang - cho biết những năm qua, Agribank Kiên Giang luôn dành một phần kinh phí để góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo từng bước vươn lên. Năm 2022, Agribank Kiên Giang dành 1 tỉ đồng cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngô Phương Vũ, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, cho biết đầu năm 2022 đến nay, từ các nguồn kinh phí vận động, mặt trận các cấp trong tỉnh đã xây dựng gần 900 căn nhà đại đoàn kết. Dự kiến đến cuối năm 2022, toàn tỉnh xây dựng và bàn giao 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

MỸ CHI