Theo đó, chỉ định ông Lê Văn Trang, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy EVNSPC nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, vào ngày 1-11-2022, ông Nguyễn Văn Hợp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC nghỉ chế độ theo quy định và ngày 18-11-2022 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Quyết định số 179 bổ nhiệm ông Lê Văn Trang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC.

Ông Lê Văn Trang giữ chức Bí thư Đảng ủy EVNSPC nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP HCM, trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy ENVSPC nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Lê Văn Trang

Ông Lê Văn Trang sinh ngày 15-4-1973, trình độ chuyên môn nghiệp vụ là Kỹ sư điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị và đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phê duyệt quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng các năm 2019, 2020, 2021 và 2022 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch Hội đồng thành viên theo Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20-12-2021 của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Ông Lê Văn Trang giữ chức Bí thư Đảng ủy EVNSPC nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.
Ông Lê Văn Trang giữ chức Bí thư Đảng ủy EVNSPC nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP HCM, lãnh đạo EVNSPC chúc mừng tân Bí thư EVNSPC.

Đồng thời, căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ đảng, Đảng ủy EVNSPC đề nghị Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP HCM xem xét chỉ định ông Lê Văn Trang, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy EVNSPC.

TÂM QUÂN