UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15-11-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột.

Sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn

Nghị quyết số 72/2022/QH15 có hiệu lực thực hiện trong vòng 5 năm kể từ ngày 1-1-2023. Nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Buôn Ma Thuột về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch; ưu đãi thu hút đầu tư; ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.

Buôn Ma Thuột trước cơ hội lớn - Ảnh 1.

Với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, TP Buôn Ma Thuột đứng trước cơ hội bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Để cụ thể hóa, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND. Kế hoạch này cũng tạo cơ sở để các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, góp phần xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo mục tiêu đã đề ra tại Kết luận số 67-KL/TW ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị. Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 72/2022/QH15 gắn với Kết luận số 67-KL/TW và một số nghị quyết khác về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Buôn Ma Thuột trước cơ hội lớn - Ảnh 2.

Nhiều dự án giao thông hàng ngàn tỉ đồng đang được đầu tư xây dựng tại TP Buôn Ma Thuột

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao để tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 72/2022/QH15. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND TP Buôn Ma Thuột, các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là người đứng đầu trong việc chủ động liên hệ với các bộ, ngành trung ương, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gắn với lộ trình phù hợp để tập trung chỉ đạo, đạt kết quả cao nhất.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông tập trung tuyên truyền về nội dung nghị quyết và các nội dung liên quan đến xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột. Ban hành kế hoạch bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền sâu, rộng nội dung nghị quyết đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Về lĩnh vực tài chính, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính chủ trì xác định cụ thể số dư nợ vay tăng thêm hằng năm, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch vay, trả nợ từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại theo quy định. Tham mưu xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham mưu xem xét quy định cơ chế tài chính bảo đảm khả năng vay và trả nợ vay đối với chương trình, dự án UBND tỉnh vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi, bảo đảm an toàn, khả thi, hiệu quả, đúng quy định.

Buôn Ma Thuột trước cơ hội lớn - Ảnh 3.

TP Buôn Ma Thuột với định hướng thành phố sinh thái, bản sắc và hiện đại

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát các dự án, công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố cần thiết xem xét, đề xuất đầu tư bằng nguồn vay. Chủ động phối hợp, trao đổi với các nhà tài trợ nước ngoài, các bộ, ngành trung ương, xây dựng kế hoạch vận động, thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA và hướng dẫn UBND thành phố xây dựng các đề xuất dự án theo yêu cầu; tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục triển khai thực hiện các dự án ODA theo đúng quy định.

Đối với chính sách về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, giao cơ quan thuế tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về các ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết của Quốc hội đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị được biết, thực hiện. Phối hợp xác định mức ưu đãi đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị đáp ứng điều kiện theo quy định.

Buôn Ma Thuột trước cơ hội lớn - Ảnh 4.

TP Buôn Ma Thuột sẽ đầu tư 2 dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật hành lang suối Ea Nao và Ea Tam, tạo nên bộ mặt đô thị mới, khác biệt

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu các giải pháp nhằm đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn thành phố; tham mưu trình tự, thực hiện thủ tục đầu tư các dự án. Giao UBND TP Buôn Ma Thuột rà soát quỹ đất để kêu gọi thu hút các dự án đầu tư theo Nghị quyết của Quốc hội.

Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, phối hợp với Bộ Xây dựng để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột.

Đối với chính sách về cơ chế ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu để trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết…

Hướng đến đô thị sinh thái, bản sắc và hiện đại

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, thực hiện Kết luận 67 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 72 của Quốc hội, thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thành phố sinh thái, bản sắc và hiện đại.

Trong đó, tỉ lệ cây xanh nội thành Buôn Ma Thuột hiện đã đạt 8,27 m2/người và toàn thành phố hơn 17,2 m2/người, là một trong những thành phố có mật độ cây xanh cao nhất cả nước. TP Buôn Ma Thuột cũng đang tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các công trình hoa viên, công viên trên địa bàn để tiếp tục nâng tỉ lệ cây xanh.

Ông Trần Đức Nhật, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết giai đoạn 2023 - 2027, khi triển khai cơ chế đặc thù, TP Buôn Ma Thuột sẽ ưu tiên đầu tư 2 dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật hành lang suối Ea Nao và Ea Tam từ nguồn vay lại vốn ODA với tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng. Việc cải tạo hạ tầng hành lang 2 dòng suối trên nhằm tạo cho bộ mặt đô thị dọc 2 bên suối thành những khu đô thị sinh thái - bản sắc và hiện đại. Những khu công viên cây xanh, khu sinh hoạt công cộng dọc 2 bên suối sẽ tạo nên bộ mặt đô thị mới, khác biệt.

"Khi dự án hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng cho đô thị Buôn Ma Thuột. Đây sẽ là "mặt tiền" của thành phố, tạo không gian mở và nâng cao giá trị thụ hưởng cho người dân" - ông Nhật cho biết thêm.

Doanh nghiệp được ưu đãi thuế tới 30 năm

Nghị quyết số 72/2022/QH15 quy định đối với các dự án đầu tư vào TP Buôn Ma Thuột ở nhiều lĩnh vực được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm hoặc 30 năm tùy theo lĩnh vực; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Nghị quyết cũng cho phép tỉnh Đắk Lắk được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các nguồn tài chính khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp.

Bên cạnh đó, các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc TP Buôn Ma Thuột được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh… 

Bài và ảnh: Cao Nguyên