Năm 2021 vừa qua, PC Quảng Ngãi đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Điện thương phẩm thực hiện 2.258 triệu kWh, tăng 31,7% so với năm 2020. Công ty đã số hóa toàn bộ thông số kỹ thuật lưới điện, quản lý vận hành lưới điện trực tiếp trên các phần mềm; đề xuất nhiều ý tưởng về chuyển đổi số, trong đó có 6 sáng kiến đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 (2020 - 2021) và có 1 ý tưởng được EVN trao giải khuyến khích. Đến cuối năm 2021, Công ty đã đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn tiếp nhận tại 65 xã, với giá trị đầu tư 210 tỷ đồng; nâng công suất trạm biến áp 110kV khu VSIP, giải tỏa được khả năng quá tải, chủ động đáp ứng nhu cầu điện năng cho các nhà đầu tư trong tỉnh.

PC Quảng Ngãi: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 - Ảnh 1.

Nhân viên điện lực kiểm tra Trạm biến áp Sơn Thành 16

Ông Lê Hoàng Anh Dũng – Giám đốc PC Quảng Ngãi, cho biết năm 2022, PC Quảng Ngãi đặt ra mục tiêu tổng quát là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động; đảm bảo tiến độ và chất lượng đầu tư, nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư; đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao trong tất cả các lĩnh vực; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động; thực thi văn hóa doanh nghiệp một cách thiết thực và hiệu quả.

Năm 2022, PC Quảng Ngãi đặt chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm 2,227 tỷ kWh; giá bán điện bình quân 1.806,8 đ/ kWh; tổn thất điện năng 2,85%; độ tin cậy cung cấp điện SAIDI 333 phút; sự cố lưới điện 110kV không đáng kể. Hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngày càng nâng cao, với tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,7%; tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt 59%, thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức thanh toán trung gian 76%.

Theo đó, PC Quảng Ngãi sẽ tập trung đảm bảo vận hành an toàn nguồn, lưới điện trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống gặp sự cố. Đặc biệt, PC Quảng Ngãi sẽ đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm quan trọng, các bệnh viện, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố nếu có ở các thiết bị nguồn, lưới điện, các trạm biến áp 110kV, hệ thống SCADA/DMS...

N.Tuân