Samsung cho biết phiên bản ứng dụng Knox 2.0 sẽ có mặt trong bản cập nhật hệ điều hành mới nhất cho một số thiết bị di động Galaxy được hỗ trợ. Điều này chắc chắn sẽ rất quan trọng cho những ai thường xuyên sử dụng thiết bị cá nhân giải quyết công việc.

Galaxy S5 an toàn hơn với Knox 2.0

Ảnh minh họa.

Kết hợp cảm biến quét dấu vân tay, người dùng Galaxy S5 xem như được tăng cường thêm một mức bảo vệ cho các thông tin cá nhân của mình. Điều này có nghĩa là trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu sẽ phải xác nhận danh tính của mình thông qua dấu vân tay và một mật khẩu xác nhận.

Samsung cho biết Knox 2.0 vẫn tương thích tốt với các ứng dụng quản lý thiết bị trước đó và đã sẵn sàn cho tất cả các ứng dụng trên Google Play.

Về cơ bản, KNOX sẽ tách hẵn các dữ liệu cá nhân và dữ liệu dành cho công việc thành 2 phân vùng khác nhau. Có thể hiểu nôm na là bạn sẽ có 2 hai profile độc lập, một dành cho công việc và một dành cho những tác vụ thông thường hay giải trí. Dữ liệu cần bảo mật cao sẽ được lưu trữ vào một khu vực riêng, đảm bảo không ai có thể xâm nhập.

Samsung KNOX là cách mà Samsung chào mời sử dụng các thiết bị cầm tay an toàn hàng đầu của mình.

A.Thanh