Với các thiết bị di động của Apple, iOS 9 được xem là bản cập nhật quan trọng mang lại khá nhiều tính năng mới cho việc trải nghiệm của người dùng. Không như nền tảng Android cởi mở cung cấp nhiều tính năng liên thông trên nhiều ứng dụng, hệ sinh thái iOS của Apple lại có nhiều hạn chế. Điển hình với các phiên bản iOS trước, người dùng không thể lưu file PDF trên hệ thống tập tin nào khác ngoài iBook, điều này khiến chúng không thể truy cập từ ứng dụng Mail của hãng.

Nhưng với iOS 9, việc đính kèm tập tin PDF trong ứng dụng Mail giờ đã có thể được thực hiện dễ dàng. Tuy nhiên, điều đầu tiên là bạn cần làm là phải đồng bộ chúng lên Apple iCloud Drive. Điều này có thể thực hiện trên các tập tin khác như hình ảnh, video.

Giờ đây nếu bạn đã lưu tất cả các tập tin và tài liệu quan trọng trong iCloud Drive, việc đính kèm một tập tin trên ứng dụng Mail sẽ được thực hiện nhanh chóng như "một làn gió" bằng các bước thực hiện sau:


Đầu tiên mở ứng dụng Mail.

Đầu tiên mở ứng dụng Mail.


Như thông thường, bạn sẽ bắt đầu soạn thảo thư mới bằng cách click chọn biểu tượng cây bút bên góc phải dưới của ứng dụng Mail.

Như thông thường, bạn sẽ bắt đầu soạn thảo thư mới bằng cách click chọn biểu tượng cây bút bên góc phải dưới của ứng dụng Mail.


Tiếp theo chọn dấu mũi tên bên phải để mở rộng các tính năng khác ở dòng Cc/Bcc:

Tiếp theo chọn dấu mũi tên bên phải để mở rộng các tính năng khác ở dòng "Cc/Bcc:"


Bạn sẽ thấy thêm tính năng Add Attachment (gắn file đính kèm), hãy chọn chúng.

Bạn sẽ thấy thêm tính năng Add Attachment (gắn file đính kèm), hãy chọn chúng.


Hệ thống tập tin iCloud Drive sẽ mở ra, giờ bạn đã có thể thấy tập tin PDF và các tập tin khác bên trong.

Hệ thống tập tin iCloud Drive sẽ mở ra, giờ bạn đã có thể thấy tập tin PDF và các tập tin khác bên trong.


Sau khi chọn file PDF cần đính kèm, bạn sẽ thấy chúng xuất hiện bên trong nội dung của thư gừi đi.

Sau khi chọn file PDF cần đính kèm, bạn sẽ thấy chúng xuất hiện bên trong nội dung của thư gừi đi.

M.Quang