Apple vừa bổ sung tính năng khôi phục dữ liệu đã đồng bộ cho dịch vụ iCloud của mình. Theo đó, người dùng có thể tìm và khôi phục lại các dữ liệu đồng bộ từng bị xóa khỏi dịch vụ đám mây này trong vòng 30 ngày.

Đầu tiên người dùng cần truy cập và đăng nhập bằng tài khoản iCload của mình tại đây.

Khôi phục dữ liệu đã xóa trên iCloud

Các dữ liệu hỗ trợ khôi phục sẽ bao gồm Files, Contacts (danh bạ), Calendars and Reminders (lịch và các thông báo nhắc việc). Chọn mục dữ liệu phù hợp, sau đó chọn các file cần khôi phục. Cuối cùng bạn chỉ cần kích chọn "Restore File" bên phải dưới màn hình để tiến hành khôi phục lại.

Khôi phục dữ liệu đã xóa trên iCloud

Tính năng này rất hữu ích cho những ai muốn tìm và khôi phục lại những dữ liệu không còn tồn tại trên iCloud, nhưng chú ý rằng, điều này chỉ có thể thực hiện trong vòng 30 ngày thôi nhé!

M.Quang