Chương trình học kéo dài 12 tháng do chính đội ngũ lãnh đạo và trung tâm đào tạo của công ty giảng dạy. Thông qua khóa học, các học viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về kinh doanh, quản lý tài chính, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán hàng, ý nghĩa của nghề bán lẻ…

Bà Vũ Anh, Giám đốc khối nguồn nhân lực Công ty Viễn thông A, cho biết công ty có 70 cửa hàng với hơn 1.000 nhân viên bán lẻ. Việc đào tạo đội ngũ bán lẻ chuyên nghiệp giúp công ty có được đội ngũ nhân viên trẻ, năng động.

N.Hoàng