Tham gia hội thi có 3 đội: Bệnh viện Đa khoa Phổ Quang, Bệnh viện Từ Dũ và cơ quan Sở Y tế TP. Các thí sinh tham gia trả lời 22 câu hỏi về Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND; cách thức, nguyên tắc bầu cử và ý nghĩa của cuộc bầu cử…

Bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch CĐ ngành y tế TPHCM, cho biết qua hội thi, CNVC-LĐ có cơ hội tìm hiểu về Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, cập nhật các kiến thức cần thiết để thể hiện quyền công dân trong bầu cử.

H.Đào