Xã Quang Tiến có hơn 10.000 CN ở trọ, việc thành lập các tổ CN tự quản nhằm tạo môi trường sống lành mạnh, ổn định cho CN; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CN.

Đối tượng tham gia tổ tự quản là chủ nhà trọ và CN ở trọ. Đây là mô hình tổ CN tự quản đầu tiên của Hà Nội. Sắp tới, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng.
Đ.Minh