Hội thi có 3 phần, gồm thi trắc nghiệm kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cholimex; thi thuyết trình về sản phẩm ưa thích nhất và thi năng khiếu với nội dung liên quan đến cuộc vận động.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó nâng cao ý thức về sử dụng hàng Việt trong CNVC-LĐ.

T.Nga