36 gương điển hình, có nhiều cống hiến trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được tuyên dương. Dịp này, Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP cũng tuyên dương 20 gương “Blouse trắng - trẻ giỏi - thân thiện”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu với 3 tập thể và cá nhân tiêu biểu: Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1; bác sĩ Thái Thanh Thủy, Chủ tịch CĐ Bệnh viện Nhi Đồng 2 và bác sĩ Hoàng Nguyên Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Truyền máu Huyết học.

H.Đào