Sau khi kết thúc hỗ trợ chủ đạo, Windows 7 sẽ không có nhiều gói dịch vụ được phát hành từ Microsoft. Công ty cũng không thiết kế lại môi trường cũng như thêm các tính năng mới cho Windows 7 nữa. Nếu không có một thỏa thuận mở rộng đặc biệt với Microsoft, người dùng sẽ không nhận được bản cập nhật vá lỗi nữa.

Windows 7: Ngừng hỗ trợ chính thức sẽ ra sao ?

Tuy nhiên, người dùng có thể không thực sự cần đến gói dịch vụ mới, và chắc chắn họ cũng không muốn có một giao diện người dùng được thiết kế lại. Miễn là Microsoft vá lỗ hổng có thể trở thành nguy cơ bảo mật, để Windows 7 vẫn là hệ điều hành an toàn.

Microsoft không có ý định dừng việc sửa các lỗi bảo mật trong Windows 7 cho đến khi hệ điều hành của họ kết thúc giai đoạn hỗ trợ mở rộng. Đó là vào ngày 14-1-2020, 5 năm kể từ khi kết thúc giai đoạn hỗ trợ chủ đạo.

Nếu còn lo lắng, người dùng có thể quay ngược trở lại thời gian, khi vào tháng 4-2009 khi Windows XP chính thức ngừng hỗ trợ chủ đạo thì sản phẩm này vẫn tiếp tục làm việc mà không có vấn đề gì. Hàng triệu PC tiếp tục sử dụng XP trong 5 năm mà không gặp phải những sự cố nghiêm trọng. Và điều này dường như sẽ tiếp tục đến với Windows 7, do đó người dùng không phài quá lo lắng.

Thu Phương (PCWorld)