Theo cáo trạng, sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người, tháng 10-2002, Phượng và gia đình trốn sang Thái Lan. Tại đây, Phượng đã tìm cách móc nối với các đối tượng chủ chốt của “Đảng vì dân” như Lê Thanh Hải, Nguyễn Công Bằng. Đây là tổ chức được thành lập ở nước ngoài  có mục đích chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đến tháng 1-2010, tại Thái Lan, Phượng được kết nạp vào “Đảng vì dân” và sau đó đã soạn thảo kế hoạch xâm nhập Việt Nam hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ngày 17-4-2010, Phượng đã xâm nhập Việt Nam và dùng danh xưng là “Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam”. Đến ngày 21-4-2010, Phượng bị bắt giữ trong lúc đang thực hiện kế hoạch chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam theo sự chỉ đạo của tổ chức phản động “Đảng vì dân”.

T.Ly