Cựu chủ tịch Hoa Tháng Năm Lê Thị Thanh Thúy nêu quan điểm phản bác cáo buộc phạm tội của Viện kiểm soát tại dự án 8 - 12 Lê Duẩn. Clip: Đức Huy 

Đức Huy