Nhóm đối tượng này đã đi theo một phụ nữ từ một ngân hàng đến giao lộ trên thì chia ra 2 xe kẹp 2 bên, xe thứ ba tông từ phía sau xe của người phụ nữ để dàn cảnh đụng xe cướp tiền. Theo người dân, đoạn đường này thường xuyên xảy ra cướp giật, trung bình mỗi tháng khoảng 2-3 vụ

Tin - ảnh: S.Đông