Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Tuy Đức, Đắk Nông), với bí danh là “Văn Nguyễn”, Đinh Đăng Định đã móc nối với các phần tử, tổ chức phản động trong và ngoài nước để xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Định còn thường xuyên tham gia trả lời phỏng vấn tại các diễn đàn, các cơ quan báo đài và một số trang mạng phản động với nội dung đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam…

 Qua kiểm tra máy tính của Đinh Đăng Định, cơ quan công an phát hiện 19 tập tài liệu với 195 trang có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước. 

C.Nguyên