Hai ông này bị tạm giam 4 tháng để điều tra về những sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai tại địa phương. Theo điều tra ban đầu, từ năm 1992 đến năm 2004, hai bị can trên đã có hàng loạt vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai tại xã Phú Cát, trong đó có việc “bán” 142.357 m2 đất dưới hình thức “cho thuê lâu dài”. Nhiều người ở địa phương khác đã đến Phú Cát “mua” đất, mở nhà hàng, xây nhà kiên cố và canh tác trên diện tích đất được mua bán trái phép này.
Nh.Anh