Quá trình kiểm tra, toàn bộ số than trên 5 tàu này không có giấy tờ hợp pháp.


Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong số 5 tàu chở than lậu trên có 2 tàu mang số hiệu QN-4399 và HN-1020 là của một trong những trùm “than lậu” ở đất mỏ có tên Ng. “đen”. Nhiều khả năng số than trên sẽ vận chuyển qua Trung Quốc.
K.Nga