Qua lời khai của ông Hùng thì phần lớn lượng cá nóc tại ngư trường Sa Huỳnh được bán cho những người làm nghề nuôi ốc hoặc sơ chế làm cá khô để bán.
Xuân Long